Подписка на рассылку
  • +375 (152) 62-45-37
  • +375 (44) 578-35-46
  • +375 (29) 246-45-52

Wjazd na Białoruś

home page post

Wjazd na Białoruś

DO WJAZDU NA BIAŁORUŚ  obcokrajowcy na terytorium RB powinni posiadać:

  • ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;
  • dokument uprawniający cudzoziemców do zwiedzania strefy bezwizowej „Brześć – Grodno”;
  • pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (BYN 54);
  • polisę ubezpieczeniową.
Zasady przekraczania granicy państwowej oraz pobytu cudzoziemców w Republice Białoruś można znaleźć tutaj.